Integritetspolicy

Information om GDPR för Fiskebäckskils Tennisklubb (FTK)

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft; GDPR (General Data Protection Regulation). På svenska kallas den Dataskyddsförordningen. Den ersätter personuppgiftslagen PuL, som varit gällande sedan 1998.

Endast nödvändiga personuppgifter

FTK tar endast emot och behandlar nödvändiga personuppgifter.

– Namn på medlem och i förekommande fall medlems familj, vid familjemedlemskap
– Adress
– Födelsedatum
– E-postadress
– Mobiltelefonnummer

Dessa uppgifter sparar vi och behandlar för att kunna upprätta vårt medlemsregister, skicka ut angående nya årets medlemsavgift, kalla till årsstämma, och vid andra tillfällen kommunicera med klubbens medlemmar.

Vi tar endast in information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av klubben och vi lämnar inte personuppgifter vidare.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för FTK vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om du har ändrat någon uppgift, till exempel om du flyttat eller bytt e-postadress.

Registerutdrag

Du har som medlem i FTK, rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig.

Radering

Om du av någon anledning lämnar FTK som medlem, raderas dina uppgifter. Uppgifter som hänförs till bokföring och redovisning måste dock sparas i tio år.

Mer information

Om du har någon fråga gällande FTKs hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss per e-post till Gabriella Silfverhielm Gren, gabby.silfver@hotmail.com. Mer information finner du på Datainspektionens hemsida, https://www.datainspektionen.se/

Styrelsen för Fiskebäckskils Tennisklubb