Klubbens Mål

FTK har som mål att vara västkustens finaste grustennisanläggning.

Klubben skall vara ett tillskott i Skaftös föreningsliv och få människor i alla åldrar och på alla nivåer, att aktivera sig och spela tennis.

Klubben skall ha en stabil ekonomi.

Vi skall årligen anordna tennisskola, samt KM.

För att öka attraktionskraften för anläggningen och klubben, anordnas vid speciella tillfällen uppvisningsmatcher.