Fiskebäckskils TennisKlubb

Utomhusspel på tre fina grusbanor – idylliskt belägna vid Bökeviks badplats i Bohuslänska Fiskebäckskil.

Fiskebäckskils Tennisklubb

Utomhusspel på tre fina grusbanor – idylliskt belägna vid Bökeviks badplats i Bohuslänska Fiskebäckskil.

Fiskebäckskils TennisKlubb

Utomhusspel på tre fina grusbanor – idylliskt belägna vid Bökeviks badplats i Bohuslänska Fiskebäckskil.

Den stora upprustningen -23

Vi i styrelsen har under ett par år jobbat med ett större projekt där vi vill göra en total upprustning av vår anläggning och vi har nu fått klart med bidrag och finansiering, så vi har tagit beslut att köra igång och allt skall vara klart till våren -23.
Detta blir den största upprustningen av banorna vid Tennisklubben, som någonsin gjorts. Banorna är utdömda och sjunger på sista versen, staket och entréer är gamla och rostiga och för att vi skall kunna utveckla klubben med fler tävlingar, event, samt att på längre sikt överhuvudtaget kunna spela tennis i Bökevik, är denna upprustning nödvändig.

Upprustningen innebär att samtliga staket rivs, nätstolpar tas bort och byts till nya. De översta 2 lagren av grus grävs bort och nya lager läggs ut, vilket också kommer öka dräneringen betydligt. Vi installerar i samband med detta en automatisk bevattningsanläggning, så vattning kan ske med automatik i försäsong, när vi inte har personal som kan sköta det på plats. Detta för att kunna förlänga säsongen och få ex juniorläger samt tävlingar till Fiskebäckskil på våren, samt i eftersäsong. Vi planerar också en upprustning av ytan vid ”Björn Borg”-planket, där vi gör en ”All-aktivitetsyta”, med minitennis, basket, streetfotboll etc. Denna kan användas av Tennisskolan för barn vid ex regnavbrott på grusbanorna. Idag blir det ingen tennis för barnen vid regn. Vi tänker att det skall vara kostnadsfritt att använda denna yta, vilket förhoppningsvis gör att vi får fler barn och ungdomar att röra på sig. Ytan kommer att bli ca 16 x 8m, när den är färdigställd.

På bilden syns hur det är tänkt att se ut, till våren när det är klart. Längs hela långsidan mot Padelbanorna sätts L-stöd och diket fylls helt igen. Även på  kortsidan mot ”Björn Borg planket och den nya ”All-aktivitetsytan” sätts L-stöd. Mot Klubbhuset sätts låga staket och slänten höjs upp med L-stöd, så man står i höjd med banan och tittar på Tennis och man behöver ej titta genom ett staket.

Budget för hela denna upprustning ligger på näst intill 1,5 milj. En mycket stor kostnad för en idéell förening. Vi har tack vare sponsorer, medlemmar, samt tävlingar/events kunnat bygga upp en egen kassa under de senaste åren och som finansiering kommer vi att använda del av kassan. Vi har fått ett mycket välkommet bidrag om 200 000,-, av ”Stiftelsen för Skaftös Utveckling”. Vi har också fått ett fint bidrag om lika mycket av RF SISU Idrott Väst, samt 40 000,- av Thordénstiftelsen. Styrelse, partners och medlemmar ger också ekonomiskt stöd som just nu vid 1:a advent är uppe i mer än 200 000,-.

Resterande summa kommer att finansieras via banklån, men för att minimera dessa ställer vi i styrelsen nu frågan till medlemmar, spelare, Skaftöbor och sponsorer om bidrag. Vi kommer att sätta upp en stor skylt vid anläggningen där samtliga bidragsgivare finns med sitt namn eller företag. Under juli -23 skall vi arrangera en större invigning, med uppvisningstennis av legender, samt Pro-Am och andra aktiviteter, men också en bankett på kvällen. Vi har ett upplägg för er som kan tänka er att ställa upp med ett bidrag, som ser ut som följer:

  • BRONS, min 5 000,-: Namn på tavlan, omnämnande på hemsida, samt tillgång till VIP-område med tilltugg under invigningen.
  • SILVER, min 10 000,-:  Större namn på tavlan, omnämnande på hemsida, tillgång till VIP-område med tilltugg under invigning, samt 1 VIP-biljett till Banketten,
  • GULD, min 25 000,-:  Störst namn på tavlan, omnämnande på hemsida, tillgång till VIP-område med tilltugg under invigning, 2 VIP-biljetter till Banketten, samt deltagande i Pro-Am för 1 person.

Återkom gärna med era funderingar och om ni vill vara med på något av ovanstående paket, eller på annat sätt, kan ni göra insättning enligt följande och glöm inte att nämna ert namn som avsändare, samt skriv ”Upprustning FTK -23”. Alla bidrag, små som stora, är välkomna.

Tänk på att detta blir det största som hänt sedan klubben bildades och alla som ställer upp på något sätt kommer att bli ihågkomna för alltid i klubbens historia.

Swish: 123 5705 488

Bankkonto: 5156 10 14613

Bankgiro: 467-6979

Fiskebäckskil 221130

Ett stort tack från styrelsen, gm

Jan Jonsson

jan.jonsson84@outlook.com

0704-104080

Välkommen till Fiskebäckskils tennisklubb!

Utomhusspel på tre fina grusbanor, idylliskt belägna vid Bökeviks badplats i Bohuslänska Fiskebäckskil. Håll dig uppdaterad – Gå med i vår grupp ”Fiskebäckskils Tennisklubb” på Facebook!

BANPARTNERS

Friends Court
Fiskebäckskils Tennisklubb

Spela tennis i en fantastisk miljö

I Fiskebäckskil finns det tre grusbanor. Vid banorna finns det även en kiosk för köp av utrustning, dryck och snacks.

KLUBBPARTNERS