Trivselregler

Dessa trivselregler gäller för medlemmar i Fiskebäckskils Tennisklubb och för gäster på klubbens tennisbanor. Alla medlemmar i klubben uppmanas att hjälpa till att upprätthålla dessa trivselregler.


Regel #1
Tennisbanorna är avsedda att utnyttjas endast till tennisspel.

Regel #2
Före spel på bana skall avgift vara erlagd i enlighet med gällande regler i klubben och för anläggningen.

Regel #3
Gå ej in på banan förrän din speltid ska börja. Visa hänsyn och undvik att störa spelarna på de övriga banorna.


Regel #4
Om skador, gropar eller liknande uppstår på banan skall den som spelar på den omedelbart försöka laga skadan. Om banorna är alltför våta skall spel avbrytas för att undvika skador på dem.


Regel #5
Det är inte tillåtet att vistas på tennisbanorna under påverkan av rusmedel eller narkotika.


Regel #6
Papper, burkar, förbrukade bollar och allt annat skräp slängs i papperskorgarna. Kläder, vattenflaskor och övriga tillhörigheter på banorna samt i omklädningsrum skall plockas undan.


Regel #7
Efter avslutat träningspass skall 5 minuter ägnas åt banvård. Denna innefattar lagning av eventuella gropar och ojämnheter, borstning av bana och linjer. Alla som använder tennisbanorna ska hjälpa till att sköta och vårda dem på ett sådant sätt att funktion och trivsel bevaras på bästa sätt.