DEN STORA UPPRUSTNINGEN

2023

Styrelsen i FTK jobbade under några år med ett större projekt för att göra en större upprustning av anläggningen och lyckades efter ett par år av ansökningar, få följande bidrag: 200 000,- vardera från ”Stiftelsen Skaftös Utveckling”, och ”RF Väst SISU” samt 40 000,- från ”Thordénstiftelsen”. Styrelse, medlemmar, företag och privatpersoner bidrog med hela 735 000,-. Klubben hade under de senaste åren lyckats bygga upp en kassa på ca 600 000,-, vilket gjorde att hela projektet som landade på ca 1,8 miljoner, i stort sett blev självfinansierat.

Detta blev den största upprustningen av banorna vid Tennisklubben, som någonsin gjorts. Banorna var utdömda och hårt nedslitna med sten som kom upp i gruset och dränering i stort sett obefintlig, staket och entréer var gamla och rostiga och för att vi skulle kunna utveckla klubben med fler tävlingar, event, samt att på längre sikt överhuvudtaget kunna spela tennis i Bökevik, var denna upprustning nödvändig.

VAD INNEBAR UPPRUSTNINGEN?

Upprustningen innebar att samtliga staket revs, nätstolpar togs bort och byttes till nya. De översta 2 lagren av grus grävdes bort och nya lager lades ut. Längs hela långsidan mot Padelbanorna sattes L-stöd och diket fylldes helt igen. Även på  kortsidan mot ”Björn Borg planket och den nya ”All-aktivitetsytan” sattes L-stöd. Mot Klubbhuset sattes låga staket och slänten höjdes upp med L-stöd, så att man står i höjd med banan och tittar på Tennis och man behöver ej titta genom staketet. En automatisk bevattnings-anläggning, installerades, så att vattning nu sker med automatik och exempelvis i försäsong, när vi inte har personal som kan sköta detta på plats, är det en mycket stor fördel. Detta innebär att vi kan förlänga säsongen och få ex juniorläger samt tävlingar till Fiskebäckskil på våren, samt i eftersäsong.

FUN ZONE

En upprustning av ytan vid ”Björn Borg”-planket, genomfördes också, där vi gjorde en ”All-aktivitetsyta”, med minitennis, basket, streetfotboll, eller bara för att kunna träna på slag etc. Denna kan användas av Tennisskolan för barn vid ex regnavbrott på grusbanorna. Det är kostnadsfritt att använda denna yta som heter ”FunZone”, vilket förhoppningsvis gör att vi får fler barn och ungdomar att röra på sig.

NYINVIGNINGEN

25 juli -23 genomfördes en ”Nyinvigning” av anläggningen som blev riktigt lyckad. Vi hade under dagen allt från lekar för barn, Tennis- och Padelträning, Hastighetstävling av Serve, Pro-am och Uppvisningsspel och på besök var följande tennislgender; Sofia Arvidsson, Johanna Larsson, Magnus ”Gusten” Gustavsson och Mikael Pernfors. Åskådare trängdes runt banorna och det bjöds på underhållning med DJ & Sax av Simon Saxx. Vi avslutade dagen i Bökevik med att Svenska Tennisförbundets Ordförande Åsa Hedin höll ett tal till klubben samt klippte bandet.

Mikael Pernfors, Johanna Larsson, Sofia Arwidsson & Magnus ”Gusten” Gustavsson.

Simon Saxx underhåller publiken.

Glada Pro-Am spelare.

Ordförande Jan Jonsson tillsammans med Tennislegenderna.

På kvällen genomfördes en bankett på Skaftö Golfkrog, för bidragsgivare. Det blev en mycket bra kväll som började med mingel och presentation av ordförande angående genomförandet samt finansiering av projektet, följ av middag och liveunderhållning av Chill Band samt Simon Saxx.

Samtliga var överens om att detta måste bli en tradition och styrelsen i Tennisen samt Padelcenter tog under hösten fram ett förslag där vi gör genomsamma partnerskap för de 2 sporterna och som blivande tradition skall det sommaren 2024 genomföras en ”Fiskebäckskil Racketfestival”.

Nedan finns info om vilka typer av bidrag som man kunde välja mellan:

Detta projekt är det största som hänt sedan klubben bildades och alla som ställt upp med bidrag finns nu på en minnesskylt vid anläggningen och kommer för alltid att bli ihågkomna i klubbens historia.

Styrelsen tackar återigen nedanstående bidragsgivare som gjorde denna upprustning möjlig:

BRONS

SILVER

GULD

PLATINA

Lars Börjesson
Familjen Prahl
Familjen De La Motte – Haesert
Urban Bladh
Jessica Von Otter
Elisabeth From
Familjen Bogren
Familjen Hallberg
Per & Karin Zandrén
Patrik von Hacht
Familjen Ekander

Familjen Marcus Pedersén
Carl och Johanna Fischer
Familjen Rystedt
Josefine, Desirée, Arvid & Harry Mellin
Johanna Albihn, adLegus AB
Carl Nordenfelt
Familjen Müller Hansen
Familjen Martling
Familjen Pedrazzi
Jonas Bergh
Familjen Gunterberg Sachs
Familjen Hasselström/Eriksson
Ninna och Claes Carlson
Familjen Hedin
Familjen Lindén
Familjen Olbing
Familjen Guron
Familjen Claes Amnäs
Familjen Hillsten
Familjen Emanuelsson

Familjen Jan Jonsson
Familjen Romanus
Familjen Tunhall Kjellmer
Familjen Ottermark
Patrik Mellin med familj
Inger & Paul Peebles
Benders
Familjen Sund
Christian Wallenstam
Familjen Wiberg
Wilhelm Klingspor
Brygghuset
Familjen Karlsten
Aurelia Invest
ISAB Group AB
Christina, Victor, Jill & Viveca Fredell
Familjen Thorén
Familjen Trulsson
Johan Brenner
Familjen Dafgård
Familjen Widström
Christian Lenander

Ängö Entreprenad
RF Väst SISU
Stiftelsen Skaftös Utveckling
Thordénstiftelsen

DEN STORA UPPRUSTNINGEN

2023

UPPRUSTNINGEN

Styrelsen i FTK jobbade under några år med ett större projekt för att göra en större upprustning av anläggningen och lyckades efter ett par år av ansökningar, få följande bidrag: 200 000,- vardera från ”Stiftelsen Skaftös Utveckling”, och ”RF Väst SISU” samt 40 000,- från ”Thordénstiftelsen”. Styrelse, medlemmar, företag och privatpersoner bidrog med hela 735 000,-. Klubben hade under de senaste åren lyckats bygga upp en kassa på ca 600 000,-, vilket gjorde att hela projektet som landade på ca 1,8 miljoner, i stort sett blev självfinansierat.

Detta blev den största upprustningen av banorna vid Tennisklubben, som någonsin gjorts. Banorna var utdömda och hårt nedslitna med sten som kom upp i gruset och dränering i stort sett obefintlig, staket och entréer var gamla och rostiga och för att vi skulle kunna utveckla klubben med fler tävlingar, event, samt att på längre sikt överhuvudtaget kunna spela tennis i Bökevik, var denna upprustning nödvändig.

VAD INNEBAR UPPRUSTNINGEN?

Upprustningen innebar att samtliga staket revs, nätstolpar togs bort och byttes till nya. De översta 2 lagren av grus grävdes bort och nya lager lades ut. Längs hela långsidan mot Padelbanorna sattes L-stöd och diket fylldes helt igen. Även på  kortsidan mot ”Björn Borg planket och den nya ”All-aktivitetsytan” sattes L-stöd. Mot Klubbhuset sattes låga staket och slänten höjdes upp med L-stöd, så att man står i höjd med banan och tittar på Tennis och man behöver ej titta genom staketet. En automatisk bevattnings-anläggning, installerades, så att vattning nu sker med automatik och exempelvis i försäsong, när vi inte har personal som kan sköta detta på plats, är det en mycket stor fördel. Detta innebär att vi kan förlänga säsongen och få ex juniorläger samt tävlingar till Fiskebäckskil på våren, samt i eftersäsong.

FunZone

En upprustning av ytan vid ”Björn Borg”-planket, genomfördes också, där vi gjorde en ”All-aktivitetsyta”, med minitennis, basket, streetfotboll, eller bara för att kunna träna på slag etc. Denna kan användas av Tennisskolan för barn vid ex regnavbrott på grusbanorna. Det är kostnadsfritt att använda denna yta som heter ”FunZone”, vilket förhoppningsvis gör att vi får fler barn och ungdomar att röra på sig.

NYINVIGNINGEN

25 juli -23 genomfördes en ”Nyinvigning” av anläggningen som blev riktigt lyckad. Vi hade under dagen allt från lekar för barn, Tennis- och Padelträning, Hastighetstävling av Serve, Pro-am och Uppvisningsspel och på besök var följande tennislgender; Sofia Arvidsson, Johanna Larsson, Magnus ”Gusten” Gustavsson och Mikael Pernfors. Åskådare trängdes runt banorna och det bjöds på underhållning med DJ & Sax av Simon Saxx. Vi avslutade dagen i Bökevik med att Svenska Tennisförbundets Ordförande Åsa Hedin höll ett tal till klubben samt klippte bandet.

Nedan finns info om vilka typer av bidrag som man kunde välja mellan.

BRONS, min 5 000,-: Namn på tavlan, omnämnande på hemsida, samt tillgång till VIP-område med tilltugg under invigningen.

SILVER, min 10 000,-:  Större namn på tavlan, omnämnande på hemsida, tillgång till VIP-område med tilltugg under invigning, samt 1 VIP-biljett till Banketten,

GULD, min 25 000,-:  Störst namn på tavlan, omnämnande på hemsida, tillgång till VIP-område med tilltugg under invigning, 2 VIP-biljetter till Banketten, samt deltagande i Pro-Am för 1 person.

Detta projekt är det största som hänt sedan klubben bildades och alla som ställt upp med bidrag finns nu på en minnesskylt vid anläggningen och kommer för alltid att bli ihågkomna i klubbens historia.

Styrelsen tackar återigen nedanstående bidragsgivare som gjorde denna upprustning möjlig:

PLATINA

Ängö Entreprenad
RF Väst SISU
Stiftelsen Skaftös Utveckling
Thordénstiftelsen

GULD

Familjen Jan Jonsson
Familjen Romanus
Familjen Tunhall Kjellmer
Familjen Ottermark
Patrik Mellin med familj
Inger & Paul Peebles
Benders
Familjen Sund
Christian Wallenstam
Familjen Wiberg
Wilhelm Klingspor
Brygghuset
Familjen Karlsten
Aurelia Invest
ISAB Group AB
Christina, Victor, Jill & Viveca Fredell
Familjen Thorén
Familjen Trulsson
Johan Brenner
Familjen Dafgård
Familjen Widström
Christian Lenander

SILVER

Familjen Marcus Pedersén
Carl och Johanna Fischer
Familjen Rystedt
Josefine, Desirée, Arvid & Harry Mellin
Johanna Albihn, adLegus AB
Carl Nordenfelt
Familjen Müller Hansen
Familjen Martling
Familjen Pedrazzi
Jonas Bergh
Familjen Gunterberg Sachs
Familjen Hasselström/Eriksson
Ninna och Claes Carlson
Familjen Hedin
Familjen Lindén
Familjen Olbing
Familjen Guron
Familjen Claes Amnäs
Familjen Hillsten
Familjen Emanuelsson

BRONS

Lars Börjesson
Familjen Prahl
Familjen De La Motte – Haesert
Urban Bladh
Jessica Von Otter
Elisabeth From
Familjen Bogren
Familjen Hallberg
Per & Karin Zandrén
Patrik von Hacht
Familjen Ekander